Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Parkeringsplatser, bostäder och livsmedelsbutiker i Stallarholmen

0 underskrifter

Gång och cykelväg fjädervägen

28 underskrifter

Blomplantering

1 underskrifter

1902 underskrifter på totalt 88 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av