Parkeringsförbud och gångbana på Norrstacksvägen

Inlämnad av:

Lennart Ståhl, 2017-09-18 17:50

Slutdatum:

2018-03-17

Trafikfarlig gata/väg - Norrstacksvägen

Norrstacksvägen, mellan Eskilstunavägen och Sidövägen, tenderar att i allt högre grad bli en parkeringsplats, på båda sidor. Vägen saknar både gång- och cykelbana, vilket innebär att gångtrafikanter och cyklister skall konkurrera om utrymmet med bilar i rörelse och med parkerade bilar. Eftersom vägen är trång är det brukligt att man parkerar bilen med ena hjulparet i terrängen. När det är parkerat på båda sidor finns ingen möjlighet för bilar att mötas. Detta ställer till problem för cyklister och gående som inte har någonstans att ta vägen. Ytterligare en viktig faktor är att räddningstjänstens fordon hindras i sin utryckning.

Förutom bilar, trafikeras Norrstacksvägen av personer med olika handikapp bl.a. rullstolar.

Känt är kanske att Norrstacksvägen är infart till Strandbadet på Visholmen, ett bad som under sommaren frekventeras i stor utsträckning av barn och familjer, med andra ord trafiken i form av cyklande och springande barn på Norrstacksvägen är omfattande. Tyvärr är det så att många av badgästerna också ställer sina bilar på Norrstacksvägen, vilket försvårar framkomligheten.

Vi hemställer att kommunen snarast vidtager åtgärder för att förbättra trafiksituationen på nämnda vägsträcka. Händer en olycka är det en klen tröst att man inte hunnit med att göra en övergripande trafikplan. Enligt riktlinjer från Trafikverket skall man i tätbebyggt område separera gång-  och biltrafikkanter. Vi kräver att följande åtgärder vidtages:

Prio 1: Snarast införa parkeringsförbud

Prio 2: Anlägga gång- och cykelbanor, utrymme för ändamålet finns på båda sidor om vägbanan.

Strängnäs 2017-06-11 Bostadsrättsföreningen Sjöviken 1.

Underskrifter

Det här förslaget är öppet för underskrifter!

Klicka här för att skriva under förslaget.

19 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

19

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Stabsavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Byt slogan för Strängnäs kommun

3 underskrifter

Ökade resurser inom förskolan

0 underskrifter

Lekpark i Mariefred

109 underskrifter

1477 underskrifter på totalt 59 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av