Friskluft på gymmet

Inlämnad av:

Louice Nilsson, 2014-03-24 14:54

Slutdatum:

2014-06-22

Jag tycker att fler utegym ska byggas i kommunen. I Åkers styckebruk kan man förlägga det i anslutning till elljusspåret och skolan där outnyttjad mark (jordhögar och ogräs) finns idag. Då kan flest personer ta del av gymmet. Alternativt kan det förläggas i anslutning till det lite roligare och tuffare Ulvaspåret där det finns bra plats på nedsidan av logen i början av spåret. I Mariefred finns ju nya IP eller Fredrikshall som alternativa platser. I Länna och Stallarholmen finns säkert också ytor och intresse av ett utegym.

Är det för dyrt? Räkna då in miljövinsten! Om man vill träna på utegymmet idag måste man åka från kommunens alla hörn till Strängnäs stad.

Vi får kommuninnevånare som mår bättre. Samma träning fast utomhus för några och någonting extra för andra som till exempel hundägare. För att inte tala om de nyfikna som provar.

Jag föreslår att man hakar på träningstrenden och bygger minst ett utomhusgym i varje ort i kommunen, för att främja möjligheten till friskare innevånare.

 

Meddelanden från kommunen

E-förslag om fler utomhusgym i kommunen

E-förslaget om att införa fler utomhusgym i kommunen har nu fått stöd av fler än 30 stycken. Kommunfullmäktiges presidium har behandlat det på sitt senaste möte och beslutade att skicka det till teknik- och fritidsnämnden för vidare politisk beredning. Den 9 maj behandlas förslaget av teknik- och fritidsnämndens presidium, mer information kommer därefter.

Teknik- och fritidsnämnden hade uppe ärendet för beslut under sitt möte den 27 augusti 2014. Där beslutade nämnden att avslå förslaget med motiveringen att det inte finns investeringsmedel i årets budget för att genomföra förslaget men teknik- och fritidsnämnden kommer ha utomhusgym i åtanke till kommande budget.

 

Inlämnad av Karolina Zander den 2014-05-07 10:30
Uppdaterad av den 2014-09-12 16:45


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

40 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

40

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Bättre cykelställ i anslutning till Slottsbrinkens busshållsplats

1 underskrifter

Hållbar utveckling

1 underskrifter

Solpaneler

17 underskrifter

2702 underskrifter på totalt 132 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av