Utsiktstorn på Långberget i Strängnäs

Inlämnad av:

Rolf Wallinder, 2014-03-25 17:17

Slutdatum:

2014-06-23

Projektet är ett utsiktstorn placerat på högsta punkten (utsiktsplatsen) på Långberget. Vi vill få möjlighet att genomföra projektet och önskar att Strängnäs kommun efter att bygget står färdigt övertar ansvaret för utsiktstornet.

Vi jobbar nu förutsättningslöst med projektet tills alla tillstånd är klara och ser fram emot att utsiktstornet står på plats till sommaren då vi upplever att man från flera håll ser detta som en fin turistattraktion. Det borde också vara intressant också för Strängnäsbor och dessutom har man upptäckt kungaautografen bara 25 meter från utsiktsplatsen.

Tornet skulle utföras i galvaniserad stål och ha följande mått:
4x4 m i fyrkant i botten
7 - 8 m högt plus tak ger en totalhöjd på ca: 9,5-10,5 m.  

Utförande:
Två etager - två trappor från botten till första etaget och en trappa till andra etaget.
Se bif. bil.  

BJ:s Svets och Anläggning ska i så fall att färdigställa tornet med betongfundament samt de säkerhetsföreskrifter som är gällande.

Kostnader:
Kostnaderna för projektet skulle finansieras genom sponsorer och ev. EU -bidrag. Sponsorerna kommer att presenteras på en kopparplatta monterad på tornet.

 

        

Bifogade filer

Torn på Långberget_Gunnar Jonsson 2014.pdf (281 KB)

Meddelanden från kommunen

E-förslaget om att införa anlägga ett utsiktstorn på Långberget i Strängnäs har nu fått stöd av fler än 30 stycken. Kommunfullmäktiges presidium har behandlat det på sitt senaste möte och beslutade att skicka det till teknik- och fritidsnämnden för vidare politisk beredning. Den 12 september behandlas förslaget av teknik- och fritidsnämndens presidium, mer information kommer därefter.

 

Den 12 september 2014 behandlade teknik- och fritidsnämndens presidium e-förslaget om ett utkikstorn på Långberget. Förslagsställaren Rolf Wallinder närvarade och presenterade sitt förslag närmare.

Förvaltningens bedömning i dagsläget är att det inte finns några ekonomiska medel för driften av en anläggning som utsiktstornet. Presidiet beslutar därför att ge förslagsställaren i uppgift att undersöka möjligheten till sponsring av driftskostnaden som kan tänkas uppstå. Vidare beslutade presidiet att förslagsställaren bör lämna in en bygglovsansökan till plan- och byggnämnden.

 

Inlämnad av den 2014-09-12 11:11
Uppdaterad av den 2014-09-26 13:10


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

36 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

36

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Bättre cykelställ i anslutning till Slottsbrinkens busshållsplats

1 underskrifter

Hållbar utveckling

1 underskrifter

Solpaneler

17 underskrifter

2702 underskrifter på totalt 132 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av