Profilera Landsbygdskolorna

Inlämnad av:

Christian Pilheden, 2015-02-05 16:53

Slutdatum:

2015-05-06

Bakgrund: Strängnäs Kommun välkomnar förslag till landsbygdskolans framtid för att skapa attraktion och öka efterfrågan till landsbygdeskolor.
.
 
Barnets perspektiv
Barnens skolmiljö är också deras arbetsmiljö.
Landsbygdsskolan är bra de första skolåren för barnens lärande och utveckling. studiero,social trygghet och kontinuitet i en lugn miljö,dit lärare vill rekryteras och bli stadigvarande i en tid då barnens frågor om livet och skolvärlden kanske är som störst.
Att kunna skapa tillit och relation till en lärare eller annan vuxen förebild och att bli igenkända och ihågkomna av sina lärare har ett personligt värde för barnets fortsatta utveckling och lärande i livet.
 Mindre skolklasser 
 
"Härad Konst & Kultur-skola".
Skolledning och personal är de som är bäst på att utveckla skolor och profiler och pedagogiker så detta är bara ett exempel.
Redan i små skolan  kan vi plocka upp barns kreativitet och fantasi.
Senare år så kanske det blir mer avancerat innehåll men då är skolan erkänd som en profilskola och barnen vallfärdar för att få börja i den skolan.
Konst och kultur är alltifrån att göra snöskulpturer till lära om målning, filmkonst osv.
Andra exempel:
*Textil, Mode & Design-skola
 *Teater-skola
*Foto,Teknik Film-skola
 
Marknadsföring och Samhörighet
Det första steget är marknadsföring av skolan efter att ha tagit beslut och valt profilens inriktning.
Viktigt är också att skolor i kommunens regi känner samhörighet till varandra och det kan man ordna med friluftsdagar tex att landsbygdskolor ,kulturdagar, studiecirklar, faddersystem gemensamma avslutningar etc. och det som redan görs idag inom skolan.
Målet är att mötas, skapa och uppleva tillsammans och marknadsföra landsbygdskolans profil.
Att lära sig av varandra och inte minst förstå varandra oavsett bakgrund och härkomst.
 
Flera politiska områden kan involveras på ett naturligt sätt genom att diskutera landsbygdsskolans utveckling istället för nedläggning,
Om skolan är en erkänd profilerad så söker sig nog elever från hela Strängnäs på samma sätt som till andra skolor.
Behovet av skolor lär öka med Strängnäs utveckling
med nytillkomna familjer.
 
Mål:
  • Att elever söker sig till landsbygdskolan för skolmiljön och den särskilda skolprofilen.
  • Att se till barnens bästa , studiero i en lugnare miljö, social trygghet och kontinuitet(att bli sedd och ihågkommen) 
  • Att jämställdhetsfrågor med samhällets krav ( att alla ska ha ett arbete, betala skatt, kvinnor och mäns lika möjligheter på arbetsmarknaden ,att kunna arbeta  heltid på annan ort, och att alla ska vara rörliga på arbetsmarknaden.
  • Att välfärdsfrågor som kommunikationsmöjligheter, arbetsresor tas hänsyn till i en pendlar kommun som Strängnäs i alla tider på året.
  • Att hembyggdens landsbygdsskolans  historik och kulturvärde kan behållas i en tid då fler människor elever kommer att flytta till Strängnäs.
Det vore roligt om Strängnäs Kommun vill försöka.
Med vänlig hälsning/Christian Pilheden
 
 
 

 

Meddelanden från kommunen

Förslaget har nu nått över 30 röster och därför kommer nu kommunfullmäktiges presidium ta beslut om vilken nämnd som ska få bereda och fatta beslut kring förslaget.

Inlämnad av den 2015-02-12 10:30

Den 16 mars tog kommunfullmäktiges presidium beslut om att skicka förslaget till barn- och utbildningsnämnden för behandling och beslut.

Inlämnad av den 2015-04-30 13:13


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

52 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

52

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Bättre cykelställ i anslutning till Slottsbrinkens busshållsplats

1 underskrifter

Hållbar utveckling

1 underskrifter

Solpaneler

17 underskrifter

2702 underskrifter på totalt 132 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av