Mätverktyg Förskolan

Inlämnad av:

Catarina zettervall, 2015-02-24 12:13

Slutdatum:

2015-05-25

Mitt förslag gäller förskolan!

Med anledning av allt större barngrupperna på förskolor i kommunen. Förskolor som har öppet mellan 06.00-18.00(30)vittnar om hög arbetsbelastning hos pedagoger.

Då barns placerings tider ökat de senaste åren får till följd att barn lämnas tidigt och hämtas sent. Det för med sig att det ofta inte blir någon stund på dagen då antalet barn i barngruppen är liten. Pedagogernas höga arbetsbelastning leder till höga sjuktal, utbrändhet. Stress som idag bara leder till någon form av stresshanterings verktyg. Barnens vardag fylls också av stress då de får anpassa sig runt mellan avdelningar för att klara den klena personaltätheten. Om man inför mätverktyg där man timme för timme redovisar antal barn och pedagoger. Särskilt på orter där föräldrar pendlar kan mätverktyget mäta den faktiska personaltätheten.

För att hjälpa upp budgeten för förskolan kan man ex införa ett strukturbidrag då det är av största vikt. Detta för med sig att sjuktalen kan minska och att föräldrar kan jobba och inte vabba så mycket, vilket för med sig höjda skatteintäkter. Också för att behålla kompetenta pedagoger.

 

Meddelanden från kommunen

Förslaget har nu fått fler än 30 röster och kommer därför börja behandlas på kommunfullmäktiges presidiums nästa möte den 7 maj. Kommunfullmäktiges presidium kommer då fatta beslut om vilka som kommer få behandla ärendet vidare.

Inlämnad av den 2015-04-30 12:59

Kommunfullmäktiges presidium fattade den 7 maj beslut om att översända förslaget till barn-och utbildningsnämnden för vidare behandling och beslut.

Inlämnad av den 2015-05-12 09:44


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

31 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

31

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Bättre cykelställ i anslutning till Slottsbrinkens busshållsplats

1 underskrifter

Hållbar utveckling

1 underskrifter

Solpaneler

17 underskrifter

2702 underskrifter på totalt 132 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av