Raketer i rätta händer!

Inlämnad av:

Monica Stålborg Billberg, 2016-01-10 13:21

Slutdatum:

2016-04-09

Bakgrund:

I Strängnäs kommun gäller idag ordningsföreskrift om krav på tillstånd för fyrverkeri, undantaget nyårsafton kl 17.00 till 01.00. 

Förslag:

- att Kommunfullmäktige beslutar att Strängnäs kommuns ordningsföreskrift ändras till en lydelse med denna andemening:

Tillstånd krävs för användning av pyrotekniska produkter, utan undantag.

Dessutom ska information om utdelade tillstånd vara lätt tillgänglig i god tid samt annonseras på platsen.

 

Det är hög tid att ett normalt säkerhetstänkande även omfattar nyårsraketer. Fyrverkeripjäser är farliga, explosiva varor och ska hanteras därefter.

Raketer skadar människor, djur och natur. (200-300 skadade per år samt ca 250 bränder).

Raketer har börjat användas som vapen.

De giftiga beståndsdelarna i pjäserna gör skada från tillverkningen, ofta i undermåliga förhållanden, till de restprodukter som sprids i luft, mark och vatten.

Nuvarande 8 timmar för fritt skjutande är alldeles för länge, dessutom respekteras inte ens den generösa gränsen. Det är dags att ta ansvar nu, Irland är ett bra exempel. I väntan på en lagändring gör vi vad vi kan i en framtidsvänlig kommun.

Tack!

Meddelanden från kommunen

Förslaget har nu fått fler än 30 röster och kommer därför börja behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 21 mars. Kommunfullmäktige kommer då fatta beslut om vilken nämnd som kommer få behandla ärendet vidare.

Inlämnad av den 2016-02-24 15:57


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

33 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

33

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Bättre cykelställ i anslutning till Slottsbrinkens busshållsplats

1 underskrifter

Hållbar utveckling

1 underskrifter

Solpaneler

17 underskrifter

2702 underskrifter på totalt 132 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av