Våra medborgarpaneler

Här kan du se vilka medborgarpaneler som finns tillgängliga i Strängnäs kommun. Var med och delta i de paneler som intresserar dig genom att klicka på "Delta" i anslutning till panelen.

Medborgarpanel Mariefred

Mariefredspanelen drivs av områdesstyrelsen i Mariefred. Panelen svarar på frågor från de lokala politikerna vid fyra-fem tillfällen under året. Låter detta som något för dig?

Det finns för tillfället inga pågående enkäter i denna panel.

Medborgarpanel Nationella minoriteter

I medborgarpanelen Nationella minoriteter bjuder Strängnäs kommun in till en digital medborgardialog med de olika minoritetsgrupperna i kommunen. Politiker och tjänstepersoner skickar ut frågor för att samla in fler perspektiv. Låter detta som något för dig?

Det finns för tillfället inga pågående enkäter i denna panel.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av