Tidigare enkäter

Här hittar du information om tidigare enkäter och även deras resultat i sammanställd form.

 

Mariefredspanelen
I januari 2013 skickades en enkät till alla Mariefredsbor med övergripande frågor om infrastruktur, prioriteringar och synpunkter. Det blev starten på Mariefredspanelen.

Här hittar du enkäten.

Här hittar du en sammanställning av svaren. Klicka här
Mariefredsstyrelsens egen sammanställning efter kompletterade telefonintervjuer. Klicka här
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av