Inloggning krävs

Vi vill att du loggar in dig med namn och e-postadress innan du kan skriva ett förslag. Det som visas utåt på webben är enbart ditt för- och efternamn. Övriga kontaktuppgifter är till för att vi ska kunna nå dig med information och svar på ditt förslag. Uppgifter om ålder, kön och postnummer är inte synligt på sidan utan används bara som statistiskt underlag.

Klicka här för att logga in eller skapa ett konto

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Vattentanken på Långberget

7 underskrifter

Snöröjning

0 underskrifter

Belysning på Visholmen och i Visholmsviken

0 underskrifter

2183 underskrifter på totalt 106 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av