Så här fungerar det

E-förslag är ett digitalt verktyg för alla som vill lämna in idéer och förslag som kan förbättra Strängnäs kommun. Alla är välkomna att skriva under eller lämna ett e-förslag. De förslag som får 30 eller fler underskrifter går vidare för politisk behandling.

E-förslag ger ökad öppenhet och transparens. Alla kan följa e-förslagets gång. Det gör att politiker och de som jobbar i kommunen ser vilka frågor som engagerar invånarna. Det är också ett bra sätt för Strängnäs kommuns verksamheter att få in goda idéer och förslag så att vi kan bli ännu bättre.


Vill du rösta på ett e-förslag?
Du kan stötta ett e-förslag genom att skriva under det. Varje förslag har en text som beskriver förslaget, och ibland finns det också lite bakgrundsinformation som hjälper dig att bestämma om du vill skriva under.
Klicka på Röstning pågår


Vill du lämna ett eget e-förslag?
Genom e-förslag når du snabbt ut till många. För varje förslag finns möjlighet att lägga länkar till sociala medier eller andra externa platser där alla kan diskutera förslaget och närliggande frågor. Det går också att lägga till mer bakgrundsinformation till varje förslag. Du kan också se vilka andra som har skrivit under förslaget.
Klicka på länken Lägg till ett e-förslag

Vårt mål är att publicera förslaget eller kontakta dig inom en vecka.

Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att publiceras.

 

Vem kan delta?
Alla som är intresserade av att delta i kommunens utveckling är välkomna att skriva under eller skapa ett e-förslag.

  • Alla som vill delta måste skapa ett personligt konto
  • Det finns ingen åldersgräns
  • Det spelar ingen roll var du bor

 


Registrera ditt konto
Du skapar ditt konto i samband med första gången du vill skriva under eller skapa ett förslag. För att registrera ditt konto anger du din e-postadress och väljer ett lösenord.


Ditt ansvar att sprida förslaget
Det är du som förslagsställare som har ansvar för att marknadsföra ditt förslag och samla in underskrifter. De förslag som får 30 eller fler underskrifter går vidare för politisk behandling.

Lär mer om hur verktyget fungerar och används i Riktlinjer för e-förslag

 

Personuppgifter
Alla förslag behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PuL. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Strängnäs kommun. Handlingar som inkommer till Strängnäs kommun omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att den handling du skickat in efter begäran kan komma att lämnas ut. Mer information om PuL och offentlighetsprincipen finns på Strängnäs kommuns webbplats.

 


Varför ser jag inte mitt förslag?

  • E-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt. 
  • E-förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget ligger inte på kommunens ansvar utan på en annan myndighet/ett annat verk.
  • Förslaget gäller myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd.
  • Det finns formella skäl som exempelvis en pågående parallell process, eller rättsprocess.

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av