Vattentanken vid Kungstornet

Inlämnad av:

Rolf Wallinder, 2019-03-13 17:04

Slutdatum:

2019-09-13

Ideella Föreningen Kungstornet/Långberget har som förslag att öppna denna fantastiska lokal som är unik i sitt slag, genom en dörr på tankens västra sida samt ett panorama fönster på norra sidan mot staden.

Någon verksamhet är inte planerad utan allmänheten skall ha fritt tillträde.

Vi ser att detta kommer att tillskjuta ytterligare ett besöksmål förutom Kungstornet och Kung Gustaf V autograf.

I samband med bygget av Kungstornet återupptäcktes vatten tanken som utsiktsplatsen och tornet är byggt på. Tanken byggdes mellan 1898 till 1908 och försörjde Strängnäs med vatten till 1956. Tanken är byggd i betong 14 x 12 m. med 6 dm. tjocka väggar och inre pelare, samt rymde 521 kubik m. vatten och är 4.5 m i takhöjd.

Vattentanken skulle dessutom kunna användas som skyddsrum vid en eventuell krissituation där de boende på Solstigen och närliggande gator skulle kunna få plats.

Det saknas ca: 3 000 skyddsrum i Sverige idag.

Ideella Föreningen Kungstornet/Långberget

Rolf Wallinder, ordförande

Bifogade filer

Bennes vattentank.jpg (170 KB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28. Kommunfullmäktige kommer då att besluta om vilken kommunal nämnd som lämpligen bör yttra sig i ärendet eller vilken nämnd som lämpligen själv får rätt att slutligt avgöra ditt e-förslag.

Observera att slutgiltigt beslut inte kommer att fattas på detta sammanträde.

Inlämnad av den 2019-09-18 10:35


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

31 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

31

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av