Hundrastgård Åkers styckebruk

Inlämnad av:

ylva binder, 2019-04-09 09:38

Slutdatum:

2019-07-08

Finna en lämplig plats för att uppföra rastgård för hundar Åker. Olika inhägnader för olika storlek av hund. Enkelt staket med några bänkar och klart.

Idag finns det några naturliga platser att kunna implementera detta - och redan nu har jag kontaktat privata markägare för att undersöka möjligheten. Jag är inte införstådd med var kommunen har mark och möjlighet men kommer att titta på det också.

Syftet med e-förslaget är att bevisa ett stort intresse finns i Åker och att vi tillsammans kommer kunna lösa detta med stöd från kommun antingen via ett arrende eller med markägares OK för nyttjande + uppförande.

Med fler underskrifter till förslaget kan vi räkna med ett större intresse och engagemang för att det kan verkställas.

Meddelanden från kommunen

Förslaget kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-26. Kommunfullmäktige kommer då att besluta om vilken kommunal nämnd som lämpligen bör yttra sig i ärendet eller vilken nämnd som lämpligen själv får rätt att slutligt avgöra ditt e-förslag.

Observera att slutgiltigt beslut inte kommer att fattas på detta sammanträde.

Inlämnad av den 2019-06-25 11:03


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

68 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

68

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av