Discgolfbana Mariefred

Inlämnad av:

Sara Gustavsson, 2020-10-17 09:24

Slutdatum:

2021-01-15

Vi önskar en Discgolfbana i Mariefred med 18-hål. Förslag: att man bygger ut den befintliga 9-hålsbana på Hammarens IP med ytterligare 9-hål. 

Meddelanden från kommunen

Förslaget kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-25. Kommunfullmäktige kommer då att besluta om vilken kommunal nämnd som lämpligen bör yttra sig i ärendet eller vilken nämnd som lämpligen själv får rätt att slutligt avgöra ditt e-förslag.

Observera att slutgiltigt beslut inte kommer att fattas på detta sammanträde.

Inlämnad av den 2021-01-11 17:03


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

48 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

48

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av