Vattentanken på Långberget

Inlämnad av:

Rolf Wallinder, 2021-02-25 12:33

Slutdatum:

2021-08-25


 

TFN § 21 Dnr TFN/2019:747-037

Svar på e-förslag om vattentanken vid Kungstornet

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. avslå e-förslaget .

-------------------------------------------------------------

Återkommer i ovanstående förslag med ny ansökan om tillstånd att öppna vattentanken på Långberget.

Vi ser idag ett mycket stort intresse av Kungstornet som besöksmål. Vår hemsida www.kungstornet.nu har dagligen i snitt 60 besök nu även vintertid som vill veta mer om Kungstornet och vattentanken när denna kan öppnas för allmänheten.

Vi har nu ett nytt förslag som följer:

1. Vi bygger en landgång från Magnus Lunds väg till tankens västra sida där vi monterar en ståldörr, som redan finns tillgänglig.

2. Vi målar tankens botten i en ljusblå färg och fyller den med 3 dm. vatten samt bygger en landgång till ett panoramafönster på tankens norra sida med utsikt över staden. Detta fönster fungerar också som utrymnings möjlighet.

3. Undervattens belysning medelst LED ljus.

4. Landgången byggs vidare i tanken med ca: 6 x 5 m. utrymme.

5. Punktvis LED belysning på väggarna med olika tavlor och föremål som härrör från Strängnäs kommun.

6. Dämpad klassisk musik som är lämplig.

Vattentanken kommer att hållas tillgänglig genom fasta öppethållande tider med fritt inträde.

Detta projekt kommer att finansieras genom sponsorer och skyltreklamköpare.

Tilläggas kan vad anbelangar skadegörelse, klotter o.dyl. har det varit lugnt och städat vid Kungstornet då allt fler människor sökt sig dit för rekreation, grillning, njuta av den vidunderliga utsikten och få information om Strängnäs i nu -och då tid.

Långberget har aldrig varit så rent och fint sedan tornet kom till då många besökare har med sig soppåsar.

Sammanfattningsvis vill jag lovorda Strängnäs kommun som i somras lade nytt underlag på Magnus Lunds väg så att alla rörelsehindrade nu kan komma upp till Kungstornet och sedermera förhoppningsvis även uppleva den unika vattentanken.

MVH

Rolf Wallinder

Strängnäs 2021-02-25

Bifogade filer

Bennes vattentank.gif (21,65 MB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26. Kommunfullmäktige kommer då att besluta om vilken kommunal nämnd som lämpligen bör yttra sig i ärendet eller vilken nämnd som lämpligen själv får rätt att slutligt avgöra ditt e-förslag.

Observera att slutgiltigt beslut inte kommer att fattas på detta sammanträde.

Inlämnad av den 2021-03-22 13:49


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

35 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

35

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av