Anlägga en padelbana i Åkers styckebruk

Inlämnad av:

Sonny Johansson, 2021-11-16 13:42

Slutdatum:

2022-02-14

Padel är Sveriges absolut snabbast växande motionsform och spelas av människor i alla åldrar, med olika nationaliteter och på alla olika nivåer. Vilket gör att den verkligen kan sägas stärka ? folkhälsan och en socialt hållbar utveckling, med fokus på jämställdhet, mångfald och integration?

Padel är numera även en del av riksidrottsförbundet vilket innebär att idrottsföreningarna kan starta upp ungdomsverksamheter med LOK- och kommunalt stöd. I dag styrs dock sporten helt av kommersiella krafter vilket dessvärre utestänger en stor del av kommunbefolkningen från att kunna deltaga, i och med de relativt dyra halltiderna.

Jag tycker därför att kommunen borde kunna tillhandahålla utomhusanläggningar där alla kan ta del av denna ?nya? folksport. Särskilt viktigt är detta utanför centralorten t.ex. i Åkers styckebruk. Åker beräknas växa i invånarantal de närmsta åren så anläggningen kommer med all sannolikhet nyttjas flitigt.

Denna satsning bör rymmas inom det idrottspolitiska handlingsprogrammet för kommunen och mer än väl leva upp till att  ?stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet, såväl det organiserade som det spontana?

Kostnaden för att anlägga en utomhusbana är relativt liten i förhållande till den besparing den ökade ?folkhälsan för alla medborgare? skulle innebära. Flera leverantörer finns som erbjuder mer eller mindre färdiga paketlösningar för ändamålet.

Ytan som krävs är även den relativt liten då planen är endast 20 x 10 meter. Med lite plats runt om planen räcker alltså en yta på 300 kvm gott och väl. I Åkers styckebruk vore en placering i området runt skolan och Bruksvallen lämpligt. Där har vi i dag , förutom fotbollsplanerna och ishallen, utegym, skatepark, pumptrack och en rastgård för hundar. Med en placering i detta område ökar vi ytterligare möjligheten till möten mellan människor med olika intressen och stärker en god ?Åkersanda?.

Jag föreslår därför till Strängnäs kommunfullmäktige att:

Undersöka möjligheten att anlägga en padelbana i området kring den befintliga idrottsplatsen (Bruksvallen) i Åkers styckebruk.

Samt att

Anlägga en sådan om förutsättningarna visar sig vara de rätta.

*Citat hämtade ur "Idrottspolitiskt handlingsprogram 2018 - 2021, Strängnäs kommun"

Mvh Sonny Johansson

 

Bifogade filer

padelbana_åker.png (1,33 MB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-01-24. Kommunfullmäktige kommer då att besluta om vilken kommunal nämnd som lämpligen bör yttra sig i ärendet eller vilken nämnd som lämpligen själv får rätt att slutligt avgöra ditt e-förslag.

Observera att slutgiltigt beslut inte kommer att fattas på detta sammanträde.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2021-12-07 11:49


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

37 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

37

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av