Totalförbud för pyroteknik av privatpersoner i Strängnäs kommun

Inlämnad av:

Catarina Hedberg, 2022-01-01 10:14

Slutdatum:

2022-06-30

De sista åren har användningen av pyroteknik i samband med ex nyår missbrukats av stor mängd individer i Strängnäs kommun. Det används i tid och otid, börjar vid julafton och håller på i två-tre veckor efter nyår av i första hand ungdomar, som skjuter fyrverkerier mot både blåljuspersonal, människor, och djur.

Det kan uppenbarligen inte skötas på det sätt det är avsett och reglerna Strängnäs kommun har, är ingenting dessa individer bryr sig om. Den skada pyrotekniken gör på både tama och vilda djur, är förkastlig. Enl djurskyddslagen får man inte skada och skrämma djur men på nyår är det fritt fram att skrämma och skada både vilda och tama djur! 

Polisen har inte resurser att jaga alla dessa som bryter mot reglerna och missbrukar pyrotekniken. Vi kommunbor kan bara sitta och se på när våra djur skräms och skadas av detta beteende. 

Flera kommuner i Sverige har förbjudit pyroteknikanvändande för privatpersoner. De anordnar kommunala alternativa firanden som ex ljusshower med musik. Mitt förslag är att Strängnäs kommun ansluter sig till nutiden och förbjuder pyrotekniskt användande för privatpersoner och företag och startar alternativa firanden utan pyroteknik. Det finns fler aspekter i detta, ex miljöskadan dessa pyrotekniska pjäser innebär förutom allt lidande. Fira nyår utan pyroteknik och istället med ljusshow och musik som inte skadar människor, djur eller miljö. Kliv in i 2022 och framtiden istället för att stanna kvar på 1800-talet och anslut oss till andra svenska kommuner som redan brukar detta firande. 

Meddelanden från kommunen

Förslaget kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14. Kommunfullmäktige kommer då att besluta om vilken kommunal nämnd som lämpligen bör yttra sig i ärendet eller vilken nämnd som lämpligen själv får rätt att slutligt avgöra ditt e-förslag.

Observera att slutgiltigt beslut inte kommer att fattas på detta sammanträde.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2022-01-17 08:05


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

53 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

53

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av