Förslag om att anlägga ett utomhusgym på Tosterön

Inlämnad av:

Robin Melender, 2022-01-18 10:42

Slutdatum:

2022-07-17

I Strängnäs finns för närvarande ett fullt utrustat utomhusgym i anslutning till Stadsskogens
motionsspår, vilket är bra. Men för de boende på Tosterön kan inte detta anses vara lättillgängligt, i
synnerhet inte för den som inte är bilburen. Ett utomhusgym på Tosterön skulle möjliggöra för fler att
kunna skapa och upprätthålla en hälsosam livsstil. En annan tänkbar positiv effekt är minskad bilism
mellan Tosterön och Stadsskogen. Längs Stavlunds motionsspår finns en yta som är väl lämpad för
ändamålet (se bifogad bild).


Detta förslag går helt i linje med det övergripande nationella folkhälsomålet om
skapandet av samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen såväl
som med Strängnäs kommuns strategiska inriktning för folkhälsoarbete.

Bifogade filer

Skärmavbild 2022-01-18 kl. 10.40.47.png (3,52 MB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14. Kommunfullmäktige kommer då att besluta om vilken kommunal nämnd som lämpligen bör yttra sig i ärendet eller vilken nämnd som lämpligen själv får rätt att slutligt avgöra ditt e-förslag.

Observera att slutgiltigt beslut inte kommer att fattas på detta sammanträde.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2022-02-07 13:07


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

32 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

32

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av