Blomsteräng vid kvarteret Skatan och Lärkträdsvägen, Finninge, Strängnäs

Inlämnad av:

Bengt-Erik Oskarsson, 2023-07-04 11:08

Slutdatum:

2023-10-02

Jag tycker att Strängnäs kommun ska anlägga en blomsteräng på marken mellan gångvägen Finninge och kvarteret Skatan-Lärkträdsvägen. Marken tillhör kommunen.

Ändamålet att anlägga en blomsteräng är att öka den biologiska mångfalden i området som i dag består av klippt gräsyta. Om man anlägger blomsteräng behöver ytan bara klippas en (1) gång per år efter blomning med slåtterbalk och därmed minskade utsläpp. Klippet kan samlas upp och komposteras.

På området har det funnits en lekplats med grusbädd vilket är mycket lämpligt för att plantera växter och fröer som vill ha mager jord typ kungsmynta, stor blåklocka, backtimjan, smörboll eller prästkrage med mera.

Som boende i området i många år har jag sett en stor minskning av bin, humlor, fjärilar och övriga insekter, vilket medfört en minskning av småfåglar. Det finns inte insekter för fåglarna för att få fram kullarna.

Vi måste ha insekter som pollinerar, utan dom ingen frukt, övriga blommor får dålig groddbarhet. Tidigare var äppelträden vid blomning fulla av bin och humlor för att pollinera blommen för att som detta år radikalt minskat till ett minimum.

Att framgent inte kunna höra fåglar och se fåglar i naturen då går mänskligheten en tyst vår tillmötes och det tror jag ingen vill men vi på väg dit.

 

Bilden visar studentnejlika, lavendel och purpurklätt.

Bifogade filer

Studentnejlika purpurklätt och lavendel.jpg (248 KB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget har uppnått 30 röster eller fler och kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 28 augusti. Observera att inget slutligt beslut kommer att fattas på sammanträdet, i det fall fullmäktige beslutar att förslaget ska väckas för politisk behandling ska slutligt beslut fattas senast inom ett år.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2023-08-10 16:42


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

50 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

50

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av