Parkeringsnorm också för cyklar vid nybyggnation

Inlämnad av:

Johan Rudborg, 2024-02-05 12:01

Slutdatum:

2024-05-05

Kommuner äger laglig rätt att reglera krav på parkering av ?fordon? vid nybyggnation. Fordon definieras som såväl cykel som bil. Lagstöd för detta redogörs för på Boverkets hemsida. För att underlätta för byggare har kommuner, också Strängnäs kommun, därför en policy med ?parkeringsnorm? vid nybyggnation av bostäder, kontor, skolor m m. Tidigare var det vanligt att dessa parkeringsnormer endast omfattade bilparkeringar. Så är det fortfarande i Strängnäs kommuns policy, medan många kommuner i Sverige sedan länge uppdaterat sina policies till att omfatta också cykelparkering.

Strängnäs kommuns policy för parkeringstal (eller parkeringsnorm som det uttrycks) återfinns i de trafikplaner som togs fram för ca 20 år sedan. 2022 utarbetade Tyréns, på uppdrag av Strängnäs kommun, en separat trafikplan för Strängnäs stadskärna. I den sistnämnda skrivs att en plan för krav på cykelparkeringar vid anläggande av bostäder på kvarterspark skall tas fram. Dock har ingen sådan plan tagits fram under de 2 år som gått sedan dess.

Till en följd av Strängnäs kommuns policy tillåts idag nybyggnation av större bostadsområden som HELT SAKNAR parkeringsmöjlighet för cyklar, medan hela gårdsplaner asfalteras för bilparkeringsplatser. Ett tydligt exempel på detta är nybyggda hyreshus på Dalkarlsvägen 27-29, Stallarholmen.

Detta går på tvärs mot Strängnäs kommuns plan att verka för minskad biltrafik och ökad transport med cykel, kollektivtrafik och till fots, vilket uttrycks i, av kommunen, beslutade klimatmål och i kommunens Klimat- och energiplan.

I många kommuner används numera flexibla parkeringstal där fastighetsägare som erbjuder mobilitetsåtgärder kan minska mängden bilparkeringar. En nyligen publicerad undersökning av samhällsbyggnadskonsulten Tyréns påvisar en minskad efterfrågan på parkeringsplatser om mellan 25% och 50% i bostadsområden som erbjuder mobilitetsåtgärder. Dessa mobilitetsåtgärder kan t ex vara subventionerade kollektivtrafikkort,  bilpool och/eller utlåning/uthyrning av (el)cyklar och (el)lådcyklar.

 

FÖRSLAG:

  1. Uppdatera policy för parkeringsnorm till att omfatta krav på cykelparkeringar. Definiera krav på cykelparkeringar så som väderskydd och låsmöjlighet (ramlås) i policyn. Kraven skall gälla i alla kommunens tätorter.
  2. Uppdatera policy för parkeringsnorm till att erbjuda flexibla parkeringstal för bilparkering om mobilitetstjänster erbjuds tillsammans med vägledning om vad dessa kan vara.

Bifogade filer

Screenshot_2.png (2,27 MB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget har uppnått det antal röster som krävs för politisk behandling och kommer att hanteras på kommande sammanträde för kommunfullmäktige 26 februari. Notera att slutligt beslut inte kommer att hanteras vid detta sammanträde utan endast fråga om förslaget ska beredas.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2024-02-19 14:16
Uppdaterad av Erica Thorsén den 2024-02-20 12:23


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

33 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

33

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av