Solpaneler

Inlämnad av:

Catarina Hellmark, 2022-09-26 19:31

Slutdatum:

2022-12-25

Hållbar utveckling!

Att varje ny förskola som byggs i Strängnäs kommun förses med solpaneler på taket. 

Detta för att skapa egna möjligheter att producera egen el på förskolan. Så att varje barn får möjlighet att ta del av detta i undervisningen samt att Strängnäs kommun nyttjar kommunala tak som finns i samband med nyproduktion. De förskolor som byggs har stora takytor som ger möjlighet till att tänka klimatsmart. Man behöver heller inte upplåta tomtmark till solpaneler. Utan nyttja de möjligheter som finns.

Vi måste alla bidra med långsiktiga och hållbara alternativ för framtiden. 

Vänligen Catarina Hellmark

 

Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

17 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

17

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Elbåtsrace

0 underskrifter

Augusta parken

0 underskrifter

Personal skolor

0 underskrifter

1968 underskrifter på totalt 106 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av