Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

Inlämnad av:

Sara Svensson, 2024-06-26 12:19

Slutdatum:

2024-09-24

Som vårdnadshavare till ett rullstolsburet barn som går på Tosterö anpassad grundskola, är hämtning och lämning ett konstant orosmoment. Det beror på att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser och avlämnings-/upphämtningsplatser för vårdnadshavare, taxichaufförer och personal. Det leder till att bilar står parkerade varhelst det finns plats vilket skapar en osäker miljö för eleverna på den anpassade grundskolan, som inte alltid har möjlighet, intresse eller förmåga att hålla uppmärksamheten på trafiken. Det är en tidsfråga innan det sker en allvarlig olycka där. 

Idag finns det två avsedda parkeringsytor. Det är grusplanen mellan busshållsplatsen och fotbollsplanen. Den ytan blir fort full och personal parkerar sina bilar i grässlänten upp mot busshållsplatsen (se bild). De avsedda platserna för förskolans vårdnadshavare räcker inte till, vilket gör att vårdnadshavare ställer sig direkt utanför grinden till förskolan - ytterligare en säkerhetsrisk. Den andra ytan som används till parkering är den i skogen, upp mot bostadsområdet. Där brukar 15-20 bilar stå. Eftersom den parkeringsytan också fylls parkerar personal på rad framför handikapplatsen utanför Röda villan. När vårdnadshavare eller taxi ska lämna/hämta utanför Röda villan är det så trångt att det är omöjligt att vända (se bild). Enda lösningen är att backa ut och parera mellan taxibilar, barn, personal och vårdnadshavare som är på väg till/från byggnaden. 

Den sistnämnda parkeringsytan, upp mot skogen, försvinner nu då cykelbana ska byggas. Det betyder att ca 15 bilar behöver hitta andra parkeringsmöjligheter på en parkering som redan är full. 

I takt med att Tosterö Anpassad grundskola växer och det finns planer på nya hus för att möta behovet, försvinner alltså parkeringsmöjligheter som inte ens i dagsläget är tillräckliga. Jag kan inte låta bli att oroa mig över en ökad trafik på en mindre yta och med färre möjligheter till parkering och avlämning/hämtning. 

Mitt förslag är att den befintliga parkeringsytan vid busshållsplatsen byggs ihop med nuvarande fotbollsplan/alternativt del av fotbollsplan (se bild) och att ytan asfalteras samt inhägnas (staket runt fotbollsplanen finns redan). Min uppfattning är att fotbollsplanen används mycket sällan av eleverna. Platserna närmst skolbyggnaden bör vara handikapplatser och möjlighet för taxi att lämna/hämta. Att det idag endast finns en handikapplats vid en anpassad grundskola är obegripligt.  

Våra barns säkerhet kan inte få bli en kostnadsfråga! Lös i så fall situationen genom att bredda ingången till fotbollsplanen och sätt upp en P-skylt där. Det kan inte kosta många kronor! Snälla, hjälp nu till att skapa en tryggare miljö för våra barn! 

Sara Svensson
Vårdnadshavare till barn på Tosterö Anpassad grundskola

Bifogade filer

Bygg ihop befintlig parkering med fotbollsplanen.png (687 KB)

När parkeringen är full hittar man andra platser.png (615 KB)

Parkerade bilar utanför Röda villan gör det omöjligt att vända.png (623 KB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget har nått 30 röster eller mer och kommer att lyftas för politisk behandling på nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige. Observera att inget slutligt beslut kommer att fattas om förslaget vid detta tillfälle.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2024-07-03 09:56


Underskrifter

Det här förslaget är öppet för underskrifter!

Klicka här för att skriva under förslaget.

33 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

33

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av