Ändring av regional cykelled till Kalkudden i Mariefred

Inlämnad av:

Erica Thorsén, 2024-03-22 12:31

Slutdatum:

2024-08-22

Kalkudden är en av kommunens tätorter med enligt SCB:s statistik från 2021, 285 bokförda invånare. Då kommunen just påbörjat nedläggning av VA på de planlagda områdena, kan man förvänta sig en stor ökning av fastboende. Många kommer antagligen från Stockholmsområdet där cykel under senare år blivit ett allt vanligare färdmedel även på lite längre sträckor och året runt. Stockholm har satsat länge på cykel som färdmedel, cykelfiler, cykelbanor, cykelparkeringar mm.

I Strängnäs kommuns Cykelplan antagen av KF 2017-02 27, finns en planerad ny regional gång/cykelled ut till Kalkudden. Man har planerat den 1,6 km lång. Enligt kartan är den tänkt att följa Frönäsvägen från korset mot statligt förvaltade Ärnäsvägen och fram till början av Edsala samfällighet. De grävningar för VA som just påbörjats kommer nu att pågå under många år med mycket tung trafik som kör just dessa sträckor från Kalkudden genom Mariefred och förbi skolan. I sin cykelplan understryker kommunen att man prioriterar skol- och arbetsresor och att säkerheten är den viktigaste delen. Man understryker också att cykelns infrastruktur måste vara lika bra som bilens och man trycker hårt på säkerheten.

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden, som förvaltar Frönäsvägen, har under flera år gjort allt vi kunnat för att få bashastigheten på Frönäsvägen sänkt till 50 km men utan framgång. Det innebär att den del av vägarna som är tänkt att vara Kalkuddenbornas cykelväg in till Mariefred, har 70 km som bashastighet under många år till.
Nu finns redan en cykelväg för en större del av den planerade sträckan förbi Mariefreds camping, en för kommunen mycket viktig näringsverksamhet, och utmed stranden in mot staden. Den är redan markerad som cykelväg på kommunens karta över befintliga och planerade cykelvägar men håller som sådan en undermålig standard.

Kalkuddens tre samfälligheter och Mariefreds Camping föreslår att kommunen gör en ändring i planen för cykelväg ut till Kalkudden så att den befintliga vägen förbi campingen och utmed stranden snarast rustas till god standard för cykel- och gångtrafik, samt förses med belysning och hålls öppen vintertid.

I sin cykelplan understryker kommunen vikten av att man kan upprätthålla cyklingen året runt. Kalkuddens tre samfälligheter är mycket oroade för våra medlemmars säkerhet och är angelägna om att såväl skolbarnen som de som cyklar till tågstationen i Läggesta kan komma fram tryggt. Då cykelplanen är antagen av KF 2017 och kostnaderna för cykelvägarna finns medtagna i den, uppskattar vi att den befintliga cykelvägen skulle kunna rustas för den beräknade kostnaden för cykelväg utmed Frönäsvägen.

Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Edsala samfällighet
Kalkuddens samfällighet
Mariefreds Camping

Kontaktperson för detta förslag är
Bie Seipel, ordförande i Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden

Meddelanden från kommunen

Förslaget har nått det antal röster som krävs för att väckas för politisk behandling och kommer att hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april. Notera att slutligt beslut inte fattas vid detta tillfälle.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2024-03-27 16:52


Underskrifter

Det här förslaget är öppet för underskrifter!

Klicka här för att skriva under förslaget.

51 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

51

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Gör Ulvaskogen till ett naturreservat

121 underskrifter

Grattis pendlarparkering för Movingo användare

2 underskrifter

Öppningar tosteröbron

0 underskrifter

2101 underskrifter på totalt 110 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av