Gör Ulvaskogen till ett naturreservat

Inlämnad av:

Wim Grooten, 2024-05-28 23:22

Slutdatum:

2024-11-24

Gör Ulvaskogen till ett naturreservat

Jag har läst om den planerade avverkningen av den populära Ulvaskogen söder om Åkers Styckebruk vid Visnaren. Detta berör mig och många andra starkt. Det finns få gammelskogar kvar i vår kommun, och Ulvaskogen, med sin tätortsnära belägenhet, är därför värd att skyddas. Skogen är inte bara vital för många verksamheter och invånare i kommunen utan huserar också många fridlysta och rödlistade arter, däribland bombmurkla, knärot och spillkråka (1,2). Inventeringen fortgår allteftersom nya arter växer fram i värmen. I avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen har markägaren inte uppgett några naturvärden över huvud taget, trots att man är skyldig att känna till om det finns hotade arter.

Jag vill uppmana kommunen att skyndsamt göra Ulvaskogen till ett naturskyddsområde. Detta skulle hindra avverkning och gagna alla kommunens invånare, föreningar och företag verksamma inom turismen i området. Skolor använder skogen till sin pedagogiska verksamhet, vilket främjar klimatmedvetenhet och fysisk aktivitet bland barnen. Vad är det för signal man skickar till barnen om man å ena sidan lär ut att man måste värna om naturen, och samtidigt tillåter att man får skövla den utan att ta hänsyn till EU och Sveriges lagar?

Skogen har nu även fått uppmärksamhet som en del av inspelningsplatsen för den nya versionen av Ronja Rövardotter, vilket ytterligare ökar dess kulturella och ekonomiska värde. Vandringspaket i Ronjas skog och kanotpaddling är bara några av de sätt på vilka skogen kan generera inkomster för kommunen.

Jag hoppas att kommunen lyssnar på sina oroliga medborgare, Naturskyddsföreningen i Strängnäs (1), och medborgarföreningar såsom Rädda Ulvaskogen. Vid denna tidpunkt har gruppen samlat in nästan 2000 namnunderskrifter från medborgare som vill bevara skogen. Området är även klassat som riksintresse, om jag tolkar dokumentet rätt (3).

Att skydda Ulvaskogen är att investera i vår framtid och bevara en viktig del av vårt naturarv. Jag hoppas att ni tar detta i beaktande och agerar för att bevara denna ovärderliga skog.

Med vänliga hälsningar,

Wim Grooten, docent i fysioterapi och Mariefredsbo sedan 2001

 

Referenser:

  1. Protester mot avverkning av ?Ronja Rövardotters skog? i Åkers styckebruk - SVT Nyheter
    https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/protester-mot-avverkning-av-ronja-rovardotters-skog-i-akers-styckebruk
  2. Naturvårdsverket - Fridlysta arter/rödlistade arter
    https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/
  3. Riksintresse
    https://geodata.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/202448

 

 

Bifogade filer

Gör Ulvaskogen till ett naturreservat.docx (363 KB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget har uppnått det antal röster som krävs för att hanteras politiskt och kommer behandlas på kommunfullmäktige den 17 juni. Notera att fullmäktige endast ska ta ställning om förslaget ska beredas eller inte vid detta tillfälle, ett slutligt beslut kommer inte att fattas.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2024-05-30 12:24


Underskrifter

Det här förslaget är öppet för underskrifter!

Klicka här för att skriva under förslaget.

121 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

121

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Gör Ulvaskogen till ett naturreservat

121 underskrifter

Grattis pendlarparkering för Movingo användare

2 underskrifter

Öppningar tosteröbron

0 underskrifter

2101 underskrifter på totalt 110 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av